skip to Main Content
Algemeen: +31 (0) 77 474 4307 - Service: +31 (0) 6 81 15 30 93 info@cowanzo.nl

Voor alle duidelijkheid wijst Cowanzo Licht en Geluid u op het volgende:
Cowanzo Licht en Geluid stelt het op prijs dat u geinteresseerd bent in de aangeboden diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in merk, model, type, technische specificaties, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Cowanzo Licht en Geluid internetsite kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
Cowanzo Licht en Geluid internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenig-vuldigen, door te sturen, te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming door Cowanzo Licht en Geluid, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Verzamelen van gegevens
Cowanzo Licht en Geluid
slaat alleen informatie van gebruikers welke zich voor de nieuwsbrief aanmelden. Andere informatie gaat verloren na het verlaten van de website door de gebruiker. Uw gegevens die dmv. informatie formulieren wordt verzonden zal stikt voor Cowanzo Licht en Geluid worden gebruik en zullen niet aan derden worden overgedragen.

Back To Top